Bunadsvennene AS ble opprettet i september 2017, og er en systue som spesialiserer seg på søm og justeringer av bunader. Det er to ansatte med svennebrev i bunadtilvirkerfaget som har flere års erfaring med mange av landets bunader.